Khi bàn tay phải bố thí thì đừng cho bàn tay trái biết

Nhà hảo tâm Đoàn từ thiện được Ủy ban Mặt trận xã hướng dẫn đi phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo ở xã vùng xa. Họ mang quà đến tận hộ gia đình để phát. Chính quyền địa phương cũng muốn họ đi từng nhà nghèo để chứng kiến tận mắt, và cũng

Làm phước nhiều mà vẫn bệnh tật, không may mắn là do đâu?

HỎI: Có nhiều người sau một thời gian làm phước (làm việc thiện giúp đời, giúp người) sẽ gặp may mắn, thuận lợi. Nhưng cũng có những người làm phước nhiều năm, tinh tấn tu tập mà cuộc sống vẫn khó khăn, vất vả, hay gặp bất trắc, xui xẻo. Tại sao lại có sự